Home  >  ዴስክቶፕ

Perfect IP Camera Viewer

ፍጹም IP ካሜራ ተመልካች በደቂቃዎች ውስጥ በኮምፒውተርዎ ላይ አንድ ባለሙያ የቪዲዮ ስለላ ስርዓት ለመፍጠር ያስችለዋል.

ትርጉም

           
አታሚ Perfect Surveillance Software
መስፈርቶች
Windows 2000, Windows 2012, Windows 10, Windows XP, Windows 8, Windows 7, Windows 2003, Windows 2008, Windows Vista, Windows 98
ፈቃድ Free

ፍጹም IP ካሜራ ተመልካች በደቂቃዎች ውስጥ በኮምፒውተርዎ ላይ አንድ ባለሙያ የቪዲዮ ስለላ ስርዓት ለመፍጠር ያስችለዋል.

ተዛማጅ ሶፍትዌር